VESTI:
Početna / vesti / skupština / SEDNICA SO: Usvojen rebalans budžeta
SEDNICA SO: Usvojen rebalans budžeta

SEDNICA SO: Usvojen rebalans budžeta

Bez obzira na visinu pomoći koju Vlada Srbije opredeli opštini Osečini za sanaciju šteta od majskih poplava i klizišta, deo planiranih obaveza u opštinskom budžetu, za koje je procenjeno da u ovom trenutku nisu neophodne, značajno je kresan. Na redovnoj sednici Skupštine opštine, na kojoj je u okviru najvažnije tačke dnevnog reda doneta odluka o izmenama i dopunama budžeta za 2014. godinu, u bilansnom delu planirano je povećanje prihoda i primanja, kao i rashoda po svim izvorima finansiranja, za 16,8 miliona dinara. Usvojenim rebalansom došlo je do preusmeravanja sredstava sa pozicija kod kojih je to moguće na sanaciju šteta od nepogoda. Ujedno, budžetom čiji su prihodi sada planirani u ukupnom iznosu od 357 miliona dinara, kod pojedinih korisnika usklađeni su dosadašnji obim rashoda i procena ostvarenja ukupnih prihoda.
Skupština je ovom prilikom donela završni račun budžeta za 2013. godinu (prihodi 317,8, a rashodi 310,2 miliona dinara), zatim prihvatila izveštaj Štaba za vanredne situacije za vreme vanrednog stanja od 14. do 29. maja, kao i izveštaje o radu u prethodnoj godini i programe nekoliko ovdašnjih budžetskih korisnika za tekući i naredni period.
Iako je prilikom donošenja odluka, pa i one o rebalansu budžeta, među odbornicima postignut visok stepen saglasnosti oko većine pitanja, na početku sednice nije izgledalo da će sve biti „glatko kao po loju”. Naime, usvajanje dnevnog reda potrajalo je oko sat i po, a ovo „usporavanje” je proizašlo usled brojnih primedbi odbornika koje su se odnosile na neadekvatne uslove za rad, zatim preobiman materijal, kašnjenje odgovora na odbornička pitanja sa prethodnih sednica, kao i zahteva da se svaki put čitav tok zasedanja prenosi na lokalnoj radio stanici.
– Bilo je neosnovanih, ali i osnovanih primedbi, koje ćemo u skladu sa našim mogućnostima pokušati da popravimo – rekla nam je Zlatija Miličić, predsednik SO.

Scroll To Top