ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic

Author Archives: milan.petrovic

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина Број ЈН: 404-41/2019 Број одлуке: 404-41/2019 Датум: 17.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-1/2020 Дана: 14.01.2020. Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs Obrazac 2_Predlog programa ili projekta Obrazac 3_Predlog budžeta Obrazac 4_Izjava РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 060-1/2020 Дана: 14.01.2020. године Осечина У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), ... Read More »

Koнкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања

obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja obrazac-2–narativni i finansijski-deo-izvestaja Образац 1- Буџет пројекта Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка рачунара

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-49/2019 Број одлуке: 404-49/2019 Датум:08.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Електроник партнер д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара ... Read More »

Решење о расподели средстава спортским организацијама

Sport_Veće_Rešenje Read More »

Набавка рачунара

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА На основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), припремљен је дана 20.12.2019. године, П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – Набавка рачунара број 404-49/2019 Предметна конкурсна ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), наручилац ... Read More »

16.12.2019. Седница СО Осечина – пренос

Read More »

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈА 2020

Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

Scroll To Top