ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45261000 ... Read More »

Набавка материјала за јавно осветљење добра

konkursna-javno-osvetljenje konkursna-javno-osvetljenje(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-9/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за ... Read More »

УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom(pdf) На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-8/2020 ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа ул. Карађорђева број 78, Осечина О б ј а в љ ... Read More »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   konkursna dokumentacija-nabavka-goriva konkursna dokumentacija-nabavka-goriva Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 -5/2020 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ... Read More »

ПОЗИВ за подношење понуде: Jавне набавке мале вредности је геодетске услуге

konkursna dokumentacija-geodetske-usluge konkursna dokumentacija-geodetske-usluge (pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-6/2020, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге, набавка на које се закон не примењује, услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу , добра – набавка на коју се закон ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Број: 501-5/2020 Датум: 04.02.2020. О С Е Ч И Н А Општинска управа Осечина, Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 10. став 7. и члана 29. став 1. ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-3/2020 Број одлуке: 404-3/2020 Датум:28.01.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Дрина Пројект” ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2020. ГОДИНИ Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2019. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног ... Read More »

Scroll To Top