VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 10)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  90731100-upravljanje kvalitetom vazduha,  naručilac je ... Read More »

Usluga stručnog nadzora izvođenja radova na regulaciji reke Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora izvođenja radova na regulaciji reke Pecka, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45246000-radovi na regulaciji ... Read More »

ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Oglas Read More »

Uništavanje komaraca na teritoriji opštine Osečina

REPUBLIKA SRBIJAOPŠTINA OSEČINAOPŠTINSKA UPRAVABroj:404-32/2019Dana:02.07.2019.OSEČINA PREDMET:  Poziv za dostavljanje ponude  Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za nabavku: uništavanje komaraca na teritoriji opštine Osečina, usluge.Specifikacija usluge:uzbijanje odraslih formi komaraca;tretman vršiti sa zemlje – adulticidni tretman.;dezinfekciju vršiti na tritoriji opštine Osečina u svim ulicama ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini)

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini) usluge – nabavka na koju se zakon ne ... Read More »

JAVNI KONKURS Za podnošenje godišnjih programa za 2020. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-1-5/2019 Datum: 25.06.2019. godineNa osnovu člana 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16) i člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke izrada Strategije razvoja turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024 , usluge – nabavka na koju se zakon ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU otvorenom postupku javne nabavke izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecka -radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45246000-radovi na regulaciji reka ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj, ... Read More »

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-30/2019 Broj odluke: 404-30/2019 Datum:27.06.2019. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosiODLUKUO DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču je Zavod za javno zdravlje Valjevo, ... Read More »

Scroll To Top