ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 28)

Архива из : јавне набавке и огласи

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-8/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : услуга ... Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда техничке документације за изградњу котларнице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2018 Број одлуке: 404-6/2018 Датум: 06.02.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Studio ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-4/2018 Број одлуке: 404-4/2018 Датум: 05.02.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ... Read More »

Одлукa о додели уговора за обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-3/2018 Број одлуке: 404-3/2018 Датум: 30.01.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу G4S Secure Solutions ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2018. ГОДИНИ Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2017. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног ... Read More »

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Јавне набавке

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ nabavke-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje2018 PlanZaPortal-OUOSECINA2018     Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору   У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 – 4/2018 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке ... Read More »

Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-382018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе ... Read More »

Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини – обавештење о закљученом уговору

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини -радови, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Scroll To Top