ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 30)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности

Спортски савез Осечина Карађорђева бр. 78 14253 Осечина Број: 66-2-11/2017 Датум: 05.12.2017. године На основу Одлуке Управног одбора Спортског савеза Осечина од 30.11.2017. године, Спортски савез Осечина расписује ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и ... Read More »

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ

На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013),  и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008, 6/2015), Скупштина општине Осечина на првој седници по хитном поступку, ... Read More »

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА ВОЋА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (”Општински службени гласник”, број _10/2016_) ... Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2020.

Obrasci za programski budzet 2020 Obrazac KI Uniformni programi i programske aktivnosti JLS uputstvo I-2020. Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина за период 2018-2023 година

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина  за период 2018-2023 година – набавка на коју ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору на инвестиционом одржавању објекта Основне школе ” Браћа Недић” у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе ” Браћа Недић” у Осечини -радови, ... Read More »

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА: Подношење годишњих програма за 2018. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-2-9/2017 Датум: 31.10.2017.године На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општинско веће“ бр. 060-47-1/2017), Спортски савез Осечина расписује ... Read More »

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-28/2017 Број одлуке: 404-28/2017 Датум:27.10.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ... Read More »

Јавна набавка СЦ Осечина

НАРУЧИЛАЦ: Спортски центар Осечина Број одлуке:74/2017 Датум: 23.10.2017. године Осечина   На основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Спортског центра Осечина доноси   ОДЛУКУ о спровођењу набавке на које се закон не примењује   ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за јавну набавку: ... Read More »

Jавнa набавкa мале вредности је хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-30/2017, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање паса са ... Read More »

Scroll To Top