VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 30)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

Sportski savez Osečina Karađorđeva br. 78 14253 Osečina Broj: 66-2-11/2017 Datum: 05.12.2017. godineNa osnovu Odluke Upravnog odbora Sportskog saveza Osečina od 30.11.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisujeJAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnostiSportski savez „Osečina“ raspisuje Javni konkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja radi ... Read More »

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI

Na osnovu člana 6. i 7a Zakona o porezima na imovinu ( „Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013),  i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008, 6/2015), Skupština opštine Osečina na prvoj sednici po hitnom postupku, ... Read More »

SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (”Službeni glasnik RS”, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (”Službeni glasnik RS”, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (”Opštinski službeni glasnik”, broj _10/2016_) ... Read More »

Uputstvo za pripremu budžeta opštine za 2020.

Obrasci za programski budzet 2020Obrazac KIUniformni programi i programske aktivnosti JLSuputstvo I-2020.Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora Read More »

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 2018-2023 godina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJEo zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina  za period 2018-2023 godina – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,  ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru na investicionom održavanju objekta Osnovne škole ” Braća Nedić” u Osečini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJEo zaključenom ugovoruU otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole ” Braća Nedić” u Osečini -radovi, oznaka iz opšteg rečnika ... Read More »

SPORTSKI SAVEZ OSEČINA: Podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-2-9/2017 Datum: 31.10.2017.godineNa osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinsko veće“ br. 060-47-1/2017), Sportski savez Osečina raspisujeJAVNI KONKURSZa ... Read More »

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-28/2017 Broj odluke: 404-28/2017 Datum:27.10.2017. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosiODLUKUO DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & ... Read More »

Javna nabavka SC Osečina

NARUČILAC: Sportski centar OsečinaBroj odluke:74/2017Datum: 23.10.2017. godineOsečina Na osnovu člana 39.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), direktor Sportskog centra Osečina donosi ODLUKUo sprovođenju nabavke na koje se zakon ne primenjuje POKREĆE SE postupak za javnu nabavku: opreme za video nadzor, dobra,  nabavka na koju se zakon ... Read More »

Javna nabavka male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.comobjavljujePOZIVza podnošenje ponudePredmet javne nabavke, broj JN404-30/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo ... Read More »

Scroll To Top