ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 31)

Архива из : јавне набавке и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 37 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Локалног акционог запошљавања за 2017 годину и  члана 6. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (”Општински службени гласник”, број 10/2016), Општинско ... Read More »

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (”Општински службени гласник”, број _10/2016_) ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА   На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС” бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-2-8/2017 Датум: 22.09.2017.године На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину, број 060-41/2017 од 18.09.2017. године, Спортски савез Осечина расписује: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА Учесници јавног конкурса за ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Одржавање јавног осветљења

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге. Ознака и ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права извођење радова на санацији Дома здравља  у Осечини

На основу члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права Наручилац: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253-Осечина www.osecina.com Врста наручиоца: орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Опис предмета: извођење ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА јавне набавке превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2017/2018 годину

превоз путника

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-25/2017 Број одлуке: 404-25/2017 Датум:31.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Алко турс” д.о.о. Ваљево, Унска ... Read More »

Набавка набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-26/2017 Број одлуке: 404-26/2017 Датум: 21.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ... Read More »

ДОДЕЛА УГОВОРА – Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2017 Број одлуке: 404-11/2017 Датум: 11.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике ... Read More »

ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2017 Број одлуке: 404-9/2017 Датум: 01.08.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ додељује ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике ... Read More »

Scroll To Top