ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 8)

Архива из : јавне набавке и огласи

Komisija za sprovođenje postupka Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019.godini

doc 1_20190517_0001 Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ- ДОДЕЛУ ПОЧЕТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И РАЗВОЈ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2019. ГОДИНИ

Конкурс Млади пољопривредници 2019. година Read More »

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ПРЕКО ПОСЛОВНИХ БАНАКА У 2019. ГОДИНИ

Konkurs kamate 2019 Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: снабдевања електричном енергијом

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке услуга снабдевања електричном енергијом, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 електрична енергија,  наручилац је ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: превентивна дератизација

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-21/2019 Број одлуке: 404-21/2019 Датум:09.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еко –Тим д.о.о. ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање 3 (три) лежећа полицајца у зони ПУ ”Лане” у Осечини

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке постављање 3 (три) лежећа полицајца у зони ПУ ”Лане” у Осечини са  пратећом вертикалном сигнализацијом, ... Read More »

ПОЗИВ за подношење понуде: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецке

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-22/2019, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, je извођење грађевинских радова на регулацији реке ... Read More »

Финансирање или суфинансирање пројеката у култури које спроводе удружења на територији општине Осечина у 2019. години

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. ... Read More »

Реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина – издвојено одељење у Пецкој

На основу  члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-20/2019 ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа ул. Карађорђева  број 78,   Осечина  О б ј а в љ у ј е  ПОЗИВ ЗА ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавке одржавање јавног осветљења

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге  oзнака и назив:  ... Read More »

Scroll To Top