VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 9)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

POZIV za podnošenje ponude: Izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecke

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-22/2019, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke, je izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke ... Read More »

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini

U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018), čl. ... Read More »

Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina – izdvojeno odeljenje u Peckoj

Na osnovu  člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12,14/15,68/15)  i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-20/2019 OPŠTINA OSEČINA, Opštinska uprava ul. Karađorđeva  broj 78,   Osečina  O b j a v lj u j e  POZIV ZA ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: nabavke održavanje javnog osvetljenja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge  oznaka i naziv:  ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: nabavka računara i računarske opreme

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke  nabavka računara i računarske opreme, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30213000- personalni računar, broj ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: usluga snabdevanja električnom energijom

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-10/2019 Broj odluke: 404-10/2019 Datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču JP EPS Beograd, Balkanska 13, ... Read More »

Z A P I S N I K: Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2019. godini

U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018), čl. ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje hitnih radova na uličnom osvetljenju u MZ Gornje Crniljevo

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke izvođenje hitnih radova na uličnom osvetljenju u MZ Gornje Crniljevo, nabavka na koju se ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, ... Read More »

Postavljanje 3 (tri) ležeća policajca u zonu PU ”Lane” u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-18/2019 Broj odluke: 404-18/2019 Datum: 03.04.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB ... Read More »

Scroll To Top