VESTI:
Početna / Uncategorized

Arhiva iz : Uncategorized

LOKALNI IZBORI 2020

Read More »

OBAVEŠTENJE

Odlukom Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije 01 broj 013-396/20 od 04.03.2020. „Službeni glasnik“ RS 19/2020 od 4.3.2020. godine i Rešenjem Opštinske izborne komisije br. 013-9/2020 od 11. maja 2020. godine o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine opštine Osečina, raspisanih 4. marta 2020. godine,raspisani su IZBORI ... Read More »

Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

konkursna-dokumentacija-gorivokonkursna-dokumentacija-gorivo POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDENaziv naručioca:Opštinska uprava OsečinaAdresa Naručioca:Osečina,Karađorđeva 78Internet stranica naručioca:www.osecina.com Vrsta naručioca:Organ lokalne samoupraveVrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti broj404 -13/2020Vrsta predmeta:dobraOpis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJEo zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:79710000, broj ... Read More »

O DODELI UGOVORA: Nabavka hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina

NARUČILAC:Opštinska uprava OsečinaBroj JN: 404-5/2018Broj odluke: 404-5/2018Datum: 06.02.2018. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosiODLUKUO DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTIUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Higijena Tomić” Rubribreza, Nikole Pašića br.2, matični broj 55483205 PIB ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJEo zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, ... Read More »

Scroll To Top