VESTI:
Početna / dokumenta / Akt o primeni propisa

Akt o primeni propisa

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava Osečina
Odeljenje za inspekcijske poslove

Broj: 332-1/2018

Datum: 08.03.2018.godine

 

SZR „ Jančić“

Preduzetnik Borivoj Jančić

Karađorđeva 93

Osečina

 

PREDMET: Akt o primeni propisa

 

Vašim Dopisom 332-1/2018 od 07.03.2018. godine tražile ste tumačenje odredbi Odluke o radnom vremenu („Opštinski sl.glasnik“ br. 1/2009 i 10/2009), u vezi sa dilemom radnog vremena objekta za iznajmljivanje u kojem se organizuju zabave (svadbe, proslave, godišnje proslave društava i udruženja, rođendani, ispraćaji u vojsku…).

 

S tim u vezi ukazujemo na odredbe Odluke o radnom vremenu („Opštinski sl.glasnik“ br. 1/2009 i 10/2009), kojom se, između ostalog, bliže propisuju uslovi i radno vreme ugostiteljskih i drugih objekata.

Članom 6. navedene Odluke propisano je da ugostiteljski objekti, koji pružaju usluge ishrane i pića (diskoteke, barovi, restorani, uključujući i restorane u sastavu u ugostiteljskih objekata iz člana 5. ove Odluke, kafane, gostionice, krčme, bifei, kafe, poslatičarnice, klubove i dr.), mogu da rade od 06 do 24 sata.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, petkom, subotom i u dane koji prethode državnom prazniku, radno vreme ugostiteljskih objekata može trajati od 06 do 01 sat, a za dan uoči i na dan vašara od 06 do 03 sata.

U periodu od 01. jula do 31. avgusta, objekti iz stava 1. ovog člana mogu vikendom da rade od 06. do 02 sata.

Ograničenja radnog vremena propisano ovim članom ne odnosi se na doček Nove godine, prvi, drugi i trinaesti januar i u dane Sajma šljiva, kao i za ugostiteljske objekte u kojima pravna i fizička lica organizuju proslave, svadbe, ispraćaje u vojsku i druge zabave.

Članom 7. Odluke, preduzeća i druga pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljske delatnosti i preduzetnici-osnivači samostalnih ugostiteljskih radnji koji organizuju zabave (svadbe, proslave, godišnje proslave društava i udruženja, rođendani, ispraćaji u vojsku…), dužni su da iste prijave i zatraže saglasnost u Opštinskoj upravi, kod nadležnog organa, najkasnije tri dana pre održavanja iste, uz odgovarajući dokaz o vrsti zabave (izjave organizatora i vlasnika ugostiteljskog objekta, potvrda).

Radno vreme u objektima gde se održavaju organizovane zabave iz stava 1. ovog člana u dane održavanja istih, može trajati do 04.00 sata sledećeg dana.

Zahtev za dobijanje saglasnosti iz prethodnog stava podnosi se na propisanom obrascu.

Podnosiocu zahteva iz stava 1. ovog člana, neće se odobriti produžetak radnog vremena, ukoliko je u poslednja tri meseca, koja prethode podnošenju zahteva, protiv istog podneta prekršajna prijava zbog postupanja suprotnog odredbama ove Odluke.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da se na Vašu preduzetničku radnju koja je registrovana između ostalog i za „iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima“ ne odnosi član 6. Odluke stav 1. i 2. , već da je uz propisane uslove radno vreme do 04 sata.

 

KOMUNALNI INSPEKTOR
dipl.inž. Veličko Marković

Scroll To Top