VESTI:
Početna / ekonomija / Infrastruktura Opštine Osečina
Infrastruktura Opštine Osečina

Infrastruktura Opštine Osečina

Saobraćajna infrastruktura

Drumsku infrastrukturu opštine Osečina čini mreža postojećih i saobraćajnica u izgradnji. Pravcem istok zapad prolazi državni put  I reda: Valjevo -Loznica koji predstavlja osnovnu drumsku vezu Osečine sa okruženjem. Takođe, za razvoj opštine su značajni i državni putevi II reda (regionalni) : Šabac-Ljubovija i Osečina-Krupanj. Razvoj železničkog saobraćaja predviđen je završetkom pruge Valjevo-Loznica . Mreža   puteva na teritoriji opštine Osečina ukupno iznosi oko 278 kilometara. U ukupnoj dužini državni putevi  I reda  učestvuju sa 18km, regionalni sa 78 km ,a lokalni sa 175 km. Opština raspolaže sa ukupno 123 km asfaltiranih lokalnih i regionalnih puteva.

Energetska infrastruktura

Na teritoriji opštine postoji elektroenergetska prenosna mreža, nominalnog napona 110 kW i 35kW, i distributivna mreža napona 10 kW i 0.4 kW. Napajanje potrošača električnom energijom vrši se iz transformatorske stanice 110/35 kV, 20MVA Osečina. Ova transformatorska stanica je povezana sa elektroenergetskim sistemom Republike Srbije dalekovodima (DV) 110 kV : Valjevo 3 – Osečina , Osečina – Mali Zvornik , Osečina – Krupanj  što omogućava redovno i stabilno snabdevanje električnom energijom u svim  vremenskim uslovima tokom cele godine

Vodovodna i komunalna infrastruktura

Za snabdevanje   na teritoriji opštine Osečina koriste se javni  i  seoski vodovodi kao i izvori za individualna domaćinstva.  Stanovništvo i industrija vodu dobijaju iz dva javna vodovoda, u Osečini i naselju Pecka i svaki od njih raspolaže sa po dva izvorišta ukupnog kapaciteta oko 92-97 l/s. Ukupna dužina vodovodne mreže iznosi oko 60km koja omogućava da približno 30% populacije opštine raspolaže priključkom na javni vodovod. Pokrivenost kanalizacionom mrežom je oko 10% teritorije opštine i odnosi se prevashodno na uže gradsko jezgro.

Stambeno poslovna infrastruktura

Opština Osečina raspolaže sa približno 1.781 ha  građevinskog zemljišta. Ukupna broj stanova na teritoriji opštine, prema dostupnim podacima, iznosi  6 060 pri čemu   broj novoizgrađenih stanova  za period 2007-2012 iznosi  58 sa ukupnom površinom od 4300 m2

Socijalna infrastruktura

Opština Osečina raspolaže kvalitetnim socijalnom infrastrukturom sa više-decenijskom tradicijom u koju spadaju:

Scroll To Top