VESTI:
Početna / ekonomija / Prirodni resursi
Prirodni resursi

Prirodni resursi

Pašnjaci i livade – na teritoriji opštine Osečina pod pašnjacima i livadama nalazi se ukupno 5 518 ha, te, s obzirom na konfiguraciju terena , postoje odlični preduslovi za bavljenje stočarstvom. U prilog tome ide i činjenica da se na području opštine uzgaja oko 4 300 grla goveda i oko 26 000 grla ovaca što je dobra polazna osnova za ozbiljnije i organizovanije bavljenje ovom vrstom delatnosti.

Lekovito bilje-na području cele opštine ,na značajnim površinama, prostiru se razne vrste lekovitog bilja: nana, kantarion, slez, zova itd.

Šume – Ukupna površina pod šumama iznosi oko 9 329 ha što svakako predstavlja dobru osnovu za bavljenje velikim brojem delatnosti iz oblasti drvne industrije i proizvodnje bio-mase.Šumski fond se uglavnom sastoji od lišćarskog drveća, a šumske biljne vrste koje se javljaju na području opštine su: bukva (40%), hrast (20%), cer (10%), grab (20%), bagrem (6%), ostalo (4%)

Rudno bogatstvo – Dosadašnja istraživanja, saznanja i iskustva nedvosmisleno ukazuju na to da je opštinska teritorija dosta bogata raznim vrstama ruda i minerala, ali se ta prirodna blaga za sada u nedovoljnoj meri eksploatišu.

Na raznim ispitivanim lokalitetima od ranije su poznate ili su novijim istraživanjima otkrivene pojave i ležišta niza korisnih mineralnih sirovina : uglja (severozapadno od Komirića utvrđen je izdanak uglja tvrdog lignita), žive (u ataru sela Dragodol), olova (severno od Osečine, okoline Tisovika i u lokalitetu Gradina) , građevinskog kamena (krečnjak- severno od Belotića i Osečine i zapadno od Valjeva) i kamena kaolina.

Mineralne vode-na teritoriji opštine , nalazi se prirodni hidrogeološki potencijal ugljokiselih voda na lokalitetu Gornje Crniljevo sa kojim se može započeti komercijalna eksploatacija. Izdašnost ove kvalitetne kisele vode iznosi oko 2 l/s, a temperatura vode iznosi oko 19°C . Za poptpuno korišćenje izvora u komercijalne svrhe, potrebni su detaljni i kvalitetni istražno-eksploatacioni radovi.

 

Scroll To Top