VESTI:
Početna / ekonomija / PRIVREDA – opšti podaci

PRIVREDA – opšti podaci

Privreda sa područja Opštine Osečina je u periodu 2008 – 2012 godine ostvarivala  konstantan rast spoljno-trgovinske razmene koji se kretao u proseku oko 15%, izuzev u 2009 godini, kada je evidentiran pad razmene, izvoza i uvoza.

U strukturi razmene, posmatrano po pojedinim grupacijama zemalja, najveći deo   realizuje se sa zemljama Evropske Unije oko 85, 5 %,

11, 7% sa zemaljama članicama CEFTA  i 2, 8% sa ostalim područjima

Ključni spoljnotrgovinski partneri su Austrija i Nemačka, prema kojima je usmeren najveći deo izvoza iz opštine, a ključni izvozni proizvodi su proizvodi od voća i povrća. Ovakvi spoljnotrgovinski pokazatelji proizilaze iz činjenice da je opština Osečina područje izrazito razvijene proizvodnje voća, a pre svega maline, kupine i šljive, što privlači inostrane partnere da investiraju kod nas.

grafikon2

Grafikon 2- vrednost izvoza po godinama
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

grafikon3

Grafikon 3- vrednost uvoza po godinama
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

 

tabela3privreda

Tabela 3- Izvoz i uvoz po gradovima i opštinama na području RPK Valjevo u 2011 godini
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

tabela4privreda

Tabela 4- Najznačajniji trgovinski partneri u 2011 godini
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

grafikon4

Grafikon 4- Struktura izvoznih proizvoda
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

 

 

 

 

grafikon5

Grafikon 5- Struktura uvoznih proizvoda
Izvor: Informacioni centar Regionalne privredne komore Valjevo

 

 

 

Scroll To Top