VESTI:
Početna / Izvod iz matične knjige umrlih

Izvod iz matične knjige umrlih

Zahtev za izdavanje izvoda iz Matične knjige umrlih.

Potrebno je izvršiti sledeće uplate:

Opštinske administrativne takse, žiro – račun 840-742251843 – 73  , poziv na broj 97    64 076    u iznosu od 110 dinara

Republička administrativna taksa, žiro račun 840-742221843-57 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 430 dinara

Ostali prihodi u korist nivoa opština, žiro račun 840-745151843-03 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 35 dinara

Matičar: Todorić Ljubo kontakt telefon: 014/451-031

Od decembra 2019. građanima je omogućeno plaćanje karticama instaliranjem POS terminala na pisarnici Opštinske uprave Osečina.

Vaš matični broj JMBG

Vaše ime i prezime (obavezno)

Prezime i ime jednog roditelja

Datum smrti

VAŠI KONTAKT PODACI

Telefon

Vaša e-pošta (obavezno)

ADRESA ZA DOSTAVU DOKUMENTA

Ime i prezime

Ulica i broj

Poštanski broj i mesto

Razlog zbog kod Vam je potreban izvod

Način na koji dostavljate dokaz o uplati takse

Scroll To Top