VESTI:
Početna / Izvod iz Matične knjige venčanih

Izvod iz Matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje izvoda iz Matične knjige venčanih.

Potrebno je izvršiti sledeće uplate:

Opštinske administrativne takse, žiro – račun 840-742251843 – 73  , poziv na broj 97    64 076    u iznosu od 110 dinara

Republička administrativna taksa, žiro račun 840-742221843-57 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 430 dinara

Ostali prihodi u korist nivoa opština, žiro račun 840-745151843-03 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 35 dinara

Matičar: Todorić Ljubo kontakt telefon: 014/451-031

Od decembra 2019. građanima je omogućeno plaćanje karticama instaliranjem POS terminala na pisarnici Opštinske uprave Osečina.

Zakazivanje venčanja

Venčanje radnim danom 730 dinara

Venčanje van radnog vremena  1.450 dinara

Venčanje van službenih prostorija 2.660,00

Prezime i ime bračnog druga (1)

Matični broj JMBG bračnog druga (1)

Prezime i ime bračnog druga (2)

Matični broj JMBG bračnog druga (2)

Prezime i ime jednog roditelja

Datum venčanja

VAŠI KONTAKT PODACI

Telefon

Vaša e-pošta (obavezno)

ADRESA ZA DOSTAVU DOKUMENTA

Ime i prezime

Ulica i broj

Poštanski broj i mesto

Razlog zbog kod Vam je potreban izvod

Način na koji dostavljate dokaz o uplati takse

Scroll To Top