VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / KOnkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja
KOnkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja

KOnkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja

Sportski savez „Osečina“
Osečina
Broj: 1/2016
Dana: 10.10.2016.
OSEČINA

JAVNI KONKURS

Za profesore sporta i fizičkog vaspitanja – realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

  1. Sportski savez „Osečina“ raspisuje Javni konkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja radi realizovanja vannastavnih sportskih aktivnosti sa decom osnovnoškolskog uzrasta, od 1. do 4.razreda.
  1. Cilj programa jeste da se poveća broj dece koja se bave nekom vrstom fizičke aktivnosti.
  1. Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu , u Kancelariji za mlade opštine Osečina, koja se nalazi na adresi ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina, kancelarija broj 10.
  1. Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) overenu fotokopiju diplome,

b) biografiju.

  1. Obrazac prijave na Javni konkurs može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Osečina (osecina.com) ili lično u Kancelariji za mlade opštine Osečina, ul.Karađorđeva br.78, 14 253 Osečina, kancelarija broj 10. Navedeni obrazac mora biti popunjen čitko, elektronski, ćiriličnim pismom. Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.
  1. Postupak, ocenu i odluku o izboru lica za realizovanje ovog programa sprovodi Upravni odbor Sportskog saveza „Osečina“.
  1. Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, zgrada opštine Osečina, ul.Karađorđeva br.78.

SPORTSKI SAVEZ OSEČINA
PREDSEDNIK
Vladimir Radivojević

Prijave:

sso-jk
sso-jk

sso-prijava-na-jk
sso-prijava-na-jk

 

Scroll To Top