VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti
JAVNI KONKURS  za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

JAVNI KONKURS za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

Sportski savez Osečina
Karađorđeva br. 78
14253 Osečina
Broj: 66-2-11/2017
Datum: 05.12.2017. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Sportskog saveza Osečina od 30.11.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje

JAVNI KONKURS

za profesore sporta i fizičkog vaspitanja- realizatore vannastavnih sportskih aktivnosti

  1. Sportski savez „Osečina“ raspisuje Javni konkurs za profesore sporta i fizičkog vaspitanja radi realizovanja vannastavnih sportskih aktivnosti sa decom osnovnoškolskog uzrasta, od 1. do 4. razreda, tokom 2018. godine.
  2. Cilj programa jeste da se poveća broj dece koja se bave nekom vrstom fizičke aktivnosti.
  3. Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu, u kancelariji Sportskog saveza Osečina, koja se nalazi na adresi ul. Karađorđeva br. 78, 14253 Osečina, kancelarija broj 10.
  4. Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) overenu fotokopiju diplome,

b) biografiju.

  1. Obrazac prijave na Javni konkurs može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Osečina (osecina.com) ili lično u kancelariji Sportskog saveza Osečina, ul. Karađorđeva br. 78, 14 253 Osečina, kancelarija broj 10. Navedeni obrazac mora biti popunjen čitko, elektronski, ćiriličnim pismom. Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.
  2. Postupak, ocenu i odluku o izboru lica za realizovanje ovog programa sprovodi Upravni odbor Sportskog saveza Osečina.
  3. Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja (05.12.2017.) na oglasnoj tabli, zgrada opštine Osečina, ul. Karađorđeva br. 78.

Sportski savez Osečina
predsednik,
Vladimir Radivojević

Prijava na JK_SSO

 

Scroll To Top