VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-30/2019
Dana:17.06.2019.
OSEČINA

PREDMET:   poziv za dostavljanje ponuda

Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za  merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj.

Radi praćenja kvaliteta vazduha (monitorig) na teritoriji opštine Osečina,

potrebno je u Osečini i Peckoj izvršiti dva merenja  kvaliteta vazduha (letnji i zimski).

Merenja izvršiti na dva merna mestu u Osečini, ulica Braće Nedić i u Peckoj ul.Kralja Petra I .

Parametri koji treba analizirati su:

  • Koncentracija sumpordioksida (SO2)
  • Koncentracija azotovih oksida,
  • Koncentracija čađi.

Rok za dostavljanje ponuda do 25.06.2019. godine do 12 časova a razmatranje istih je 25.06.2019. godine u 12,30 časova.

S poštovanjem,

                                                                    OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

                                                                                           NAČELNIK

                                                                                       Milan Urošević

Scroll To Top