VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka i isporuka električne energije u 2014.
Nabavka  i  isporuka električne  energije  u  2014.

Nabavka i isporuka električne energije u 2014.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013, br.104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2014 od 12.03.2014. godine,   pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA  JAVNU  NABAVKU  BROJ  404-9/14 – NABAVKA  I  ISPORUKA ELEKTRIČNE  ENERGIJE  U  2014.  GODINI  ZA  POTREBE  OPŠTINE OSEČINA

 Konkursna dokumentacija sadrži 41 stranicu

KONKURSNA EL.ENERG.-1

Scroll To Top