VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka nameštaja za salu Skupštine opštine,

Nabavka nameštaja za salu Skupštine opštine,

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka nameštaja za salu Skupštine opštine, dobra, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:broj 404-47/ 2019 sa ponuđačem GSM 96 PR Marko Gligorić Brezovice, Zavlaka, matični broj 64699946, PIB 110168632

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  300.000,00 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 315.000,00 din. a najniža ponuđena cena 279.600,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 24.10.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 29.10.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 20.11.2019.godine.

Scroll To Top