VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: Nabavka brzinskog displeja,

OBAVEŠTENJE: Nabavka brzinskog displeja,

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka brzinskog displeja, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34923000-oprema za kontrolu drumskog saobraćaja, broj JN 404-18/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-18/2018 sa SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 247.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena cena u iznosi 282.000,00 din. bez PDV-a, a najniža ponuđena cena iznosi 247.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.04.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 19.04.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 10.05.2018.godine.

Scroll To Top