VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: Nabavka službenog vozila

OBAVEŠTENJE: Nabavka službenog vozila

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku službenog vozila, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34110000-putnički automobil, broj JN 404-14/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-14/2018 sa PSC Vuković doo Šabac, ul.Obilazni put bb, matični broj 17580230, PIB 103482438

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.734.000,00 din. bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Ponuda ponuđača Bibo Car doo Požarevac (po izjavi dostavljača AKS pošte) nije dostavljena u skladu sa čl.87. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom nije naznačena da je u pitanju ponuda za javnu nabavku a konkursna dokumentacija je u takvom stanju da se ne može utvrditi sadržina iste (čitava je natopljena tečnim sredstvom neidentifikovanog sastava) i kao takva nije uzeta u razmatranje i istu vratiti ponuđaču.

Najviša ponuđena cena iznosi 1.734.000,00 din. bez PDV-a , a najniža iznosi 1.734.000,00 din. bez PDV-a .

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 29.03.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 18.04.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2020. godine

Scroll To Top