ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тонера

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка тонера

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка тонера, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-25/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-25/2019 са Recit d.o.o. Београд, Шпанских бораца 24б, матични број 20703539, ПИБ 106905625

Процењена вредност јавне набавке износи 180.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 137.140,00  динара без ПДВ-а, а најнижа износи 128.736,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана04.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 10.06.2019. године.

Уговор је закључен до 01.07.2019.године .

Scroll To Top