VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: Nabavka totalnog herbicida

OBAVEŠTENJE: Nabavka totalnog herbicida

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-24/2019,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-24/2019 sa ”Agroinženjering ŽIS”’d.o.o. Valjevo, Zlatiborska 14, matični broj 17181840, PIB 100076660

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 83.300,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 85.136,25 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 79.750,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 05.06.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 11.06.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.07.2019.godine .

Scroll To Top