ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, израда техничке документације за изградњу котларнице на био масу на К.П. бр.4340 КО Осечина, број ЈН 404-6/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-6/2018 са Studio 5 Project“ Краљево, Цара Душана бр.20, матични број 20746645, ПИБ 107126693

Процењена вредност јавне набавке износи 450.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност јавне набавке износи 470.000,00 динара без ПДВ-а.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 490.000,00 динара, а најнижа износи 470.000,00 динара,

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.02.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 01.03.2018. године.

Уговор је закључен до 01.04.2018.године.

Scroll To Top