VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecka

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje građevinskih radova na regulaciji reke Pecka -radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45246000-radovi na regulaciji reka i radovi na zaštiti od poplava,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-22/ 2019 sa ponuđačem PD ”Erozija” a.d. Valjevo, Pop Lukina br.8, matični broj 07188986, PIB 100069302

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  27.245.270,00  din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude, od toga su tri ponude odbijene kao neprihvatljive.

Najviša ponuđena cena 25.615.154,00 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 25.615.154,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 24.05.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 12.09.2019. godine, a saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima data je 20.06.2019. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje radova.

Scroll To Top