VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:
45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi;
45262700 – adaptacija zgrada;
45420000 – radovi na ugradnji stolarije;
45454000 – radovi na rekonstrukciji;
45350000 – mašinske instalacije
naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci:
– broj 404-41/ 2019 sa ponuđačem: DES d.o.o. Valjevo, Daničićeva br.11, matični broj 07136056, PIB 100072785

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 25.008.546,31 din.bez PDV-a.
Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 25.008.546,31 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 25.008.546,31 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 17.01.2020. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.01.2020. godine.
Ugovor je zaključen do primopredaje radova.

Scroll To Top