VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  90731100-upravljanje kvalitetom vazduha,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

broj 404-30/ 2019 sa ponuđačem Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja br.5, matični broj 17272543, PIB 101899368

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  340.000,00  din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 330.100,00 din.bez PDV-a a najniža ponuđena cena 330.100,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 27.06.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 09.07.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2019.godine.

Scroll To Top