VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka sadnica za pošumnjavanje, dobra, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:broj 404-37/ 2019 sa ponuđačem Micelini d.o.o. Valjevo, matični broj 06240178, PIB 10706240178

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  450.000,00 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 538.800,00 din. a najniža ponuđena cena 449.500,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 13.08.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 26.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2019.godine.

Scroll To Top