VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:

71320000 Usluge tehničkog projektovanja

44621200-1 Kotlovi

45331110-0 Radovi na instalaciji kotlova

44163120-7 Cevi za daljinsko grejanje

45231300-8 Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju

45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova

45262700 – adaptacija zgrada

naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci broj 404-29/2019 sa:

nosiocem posla: – Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova br.23/4, matični broj 21424323, PIB 111088857,

članovima:

  1. Termomont d.o.o Beograd, Braće Nedića br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037
  2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, matični broj FN 317217x, PIB ATU64471609
  3. Teming Electrotehnology d.o.o. Niš, Cara Dušana 90, matični broj 20712597, PIB 106952327
  4. Porta Nova d.o.o. Beograd, Miloja Pavlovića 15A, matični broj 20981083, PIB 108348677
  5. Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, Stanislava Zakića 35, matični broj 63374385, PIB 108324212

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  131.819.346,00 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu i rangirala je:

 

 Ponuđena cenaPoseban garantni rokTehničko tehnološke prednosti

stepen korisnosti kotla

 

ukupno

 

zajednička ponuda:

nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd,

članovi:

-Termomont d.o.o Beograd, -Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg -Teming Electrotehnology d.o.o. Niš,

-Porta Nova d.o.o. Beograd,

-Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac

702010100

 

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 13.08.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 23.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.03.2020. godine.

Scroll To Top