ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Одржавање јавног осветљења
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Одржавање јавног осветљења

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Одржавање јавног осветљења

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Ознака и назив:  50000000-услуге одржавања и поправки, број ЈН 404-24/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци :

  • број 404-24/2017 са понуђачем СЗР ”Фер партнер” Осечина, улица Цара Душана бр.32, ПИБ 104776980, матични број 60494592
  • процењена вредност јавне набавке 450.000,00
  • уговорена вредност јавне набавке износи : 000,00 динара без ПДВ-а, односно 540.000,00 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 04.09.2017. године.

Уговори са наведеним добављачима закључени су дана 19.09.2017. године.

Уговори су закључени до 31.12.2017.године.

Scroll To Top