VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, postavljanje svetlosnih solarnih treptača, dobra, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:broj 404-43/ 2019 sa ponuđačem SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  208.000,00 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena cena 290.300,00 din. a najniža ponuđena cena 207.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 27.08.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 04.09.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2019.godine.

Scroll To Top