VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Preventivna deratizacija

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Preventivna deratizacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke preventivna deratizacija, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-21/2019,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-21/2019 sa Eko-Tim d.o.o. Loznica, matični broj 06938205, PIB 101562515

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 208.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 249.230,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 91.152,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 09.05.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 23.05.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2019.godine .

Scroll To Top