ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој, услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-28/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-28/2019 са ”Дрина пројект” д.о.о. Љубовија, Стојана Чупића бр.16, матични број 20956143, ПИБ108226372

Процењена вредност јавне набавке износи 114.187,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 105.623,00  динара без ПДВ-а, а најнижа износи 102.197,11 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.06.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје предметних радова .

 

 

Scroll To Top