ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024 , услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-27/2019,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-27/2019 са : Агенција за консалтинг и менаџмент  ”Саветник у туризму ” Београд-Раковица, Боже Бауцала 20/3,  матични број 616811273, ПИБ 106220955

Процењена вредност јавне набавке износи 416.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 416.000,00  динара без ПДВ-а, а најнижа износи 615.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 14.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.06.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје предметне документације .

Scroll To Top