ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уништавање комараца на територији општине Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уништавање комараца на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци: број 404-32/ 2019 са понуђачем ПД ”Синитра ДДД” д.о.о. Ваљево, Кнез Михајлова 79, матични број 20815094, ПИБ107498536 (носилац посла) и ”Циклон 92” Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362

Процењена вредност јавне набавке износи  291.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 450.000,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 346.000,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 12.07.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.07.2019. године.

Уговор је закључен до 31.08.2019.године.

Scroll To Top