VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, usluge, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

broj 404-32/ 2019 sa ponuđačem SZR ”Fer partner” Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  480.000,00 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 3,00 din. po m2   a najniža ponuđena cena 2,40 din. po m2 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 26.07.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 05.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2019.godine.

Scroll To Top