VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke usluge, nabavka na koje se zakon ne primenjuje, usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci:
– broj 404-3/2020 sa ponuđačem ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372
Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1,95% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 487.667,00 din. bez PDV-a

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 1,99% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 497.670,07 din. bez PDV-a i najniža ponuđena cena 1,95% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 487.667,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 28.01.2020. godine.

Ugovor sa navedenim ponuđačem zaključen je dana 05.02.2020. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje izvedenih radova.

Scroll To Top