VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

OBAVEŠTENJE: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

 objavljuje

 OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470-signalizacija, broj JN 404-17/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-17/2018 sa SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063.

 Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 374.560,00 dinara bez PDV-a.

 a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

 Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena u iznosi 432.340,00 dinara, a najniža iznosi 374.560,00 dinara

 Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.04.2018. godine.

 Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 26.04.2018. godine.

 Ugovor je zaključen do 31.12.2018.godine.

Scroll To Top