VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovara u postupku javne nabavke Narodna Biblioteka
Odluka o dodeli ugovara u postupku javne nabavke Narodna Biblioteka

Odluka o dodeli ugovara u postupku javne nabavke Narodna Biblioteka

Odluka 1

Odluka 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Narodna biblioteka Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju Doma kulture u Osečini – idejni projekat i projekat za izvođenje, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 110/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 110-6/2018 sa ponuđačem ”Urbanprojekt ” d.o.o. Čačak, ul. Župana Stracimira br 35/III , matični broj: 07167571, PIB 102115543

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 495.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 500.000,00 dinara, a najniža iznosi 495.000,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 24.12.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 25.12.2018. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje predmetnih projekata.

Scroll To Top