VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI
ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

Opština Osečina

Adresa: Karađorđeva 78

Broj: 404-11/2017

Datum:24.05.2018. godine

  Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU

O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

broj 404-11/2017 od 25.12.2017. godine

  1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, broj 404-11/2017 zaključen dana 25.12.2017. godine, i to člana 3. stav 1. ugovora tako što se ugovorena vrednost radova koji su predmet ugovora povećava za 718.472,10 dinara bez PDV-a, i iznosi 21.590.604,80 dinara bez PDV-a ( zbog povećanja obima predmeta nabavke usled viškova radova)

2. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je izvođenje građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45262700 – adaptacija zgrada

3. Prvobitna vrednost Ugovora  iznosi 20.872.132,70 dinara bez PDV-a.

4. Izmenjena vrednost Ugovora je 21.590.604,80 dinara bez PDV-a.

5. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev izvođača radova od 26.04.2018. godine, kojim izvođač zahteva izmenu ugovora zbog potrebe za viškom radova na određenim pozicijama koje su konstatovali izvođač radova, naručilac , nadzor, a saglasio se i predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

6. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% . S obzirom na to da u konkretnom slučaju viškovi radova ugovoreni, ograničenje iz člana 115. stav 1. Zakona odnosi se i na viškove radova, tako da je iznos od 718.472,10 dinara bez PDV-a, koliko iznosi vrednost viškova radova, u odnosu na 20.872.132,70 dinara bez PDV-a, koliko iznosi ugovorena vrednost radova, u granicama propisanog ograničenja.

7. Osnov za izmenu Ugovora su član 115.st. 1. Zakona o javnim nabavkama, kao i član 20.Ugovora o javnoj nabavci na izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, kojim je predviđeno da vrednost povećanog obima radova ne sme biti veća od 5% ukupne vrednosti zaključenog ugovora.

8. Aneks Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

  9. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih

nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 Odgovorno lice naručioca

Scroll To Top