ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОПШТИНА СТИПЕНДИРА СТУДЕНТЕ: Још 11 стипендија
ОПШТИНА СТИПЕНДИРА СТУДЕНТЕ: Још 11 стипендија

ОПШТИНА СТИПЕНДИРА СТУДЕНТЕ: Још 11 стипендија

Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина, на седници одржаној 1. фебруара, одлучила је да стипендије за 2016. годину додели свим кандидатима који су испунили прописане услове , а то су:

1.Никола ЈАНКОВИЋ из села Осечина, четврта година Музичке академије у Источном Сарајеву, смер виолина,

2.Душица МАТИЋ из Гуњака, друга година Природно -математичког факултета у Новом Саду, смер информатика,

3.Александра САВИЋ из Осечине, Болничка 9/14, трећа година Факултета безбедности у Београду,

4.Кристина РАНКОВИЋ из Осечине, Болничка 10, трећа година Учитељског факултета у Београду,

5.Михаило АНДРИЋ из Драгодола, друга година Пољопривредног факултета у Београду, одсек воћарство и виноградарство,

6.Катарина ИВКОВИЋ из Пецке, Др Цветка Томића 1, трећа година Природно-математичког факултета у Новом Саду, модул туризам,

7.Кристина ПЕТРОВИЋ из Осечине, Карађорђева 1, прва година Филолошког факултета у Београду, одсек српска књижевност и језик,

8.Јелена ЛУКИЋ из Осечине, Цара Лазара 2, друга година Филолошког факултета у Београду, одсек француски језик и књижевност,

9.Ђорђе МИЛОВАНОВИЋ из Пецке, Војводе Мишића 8/2, друга година Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

10.Теодора СИМИЋ из Плужца, друга година Архитектонског факултета у Београду, и

11.Јелена НИКОЛИЋ из Осечине, Болничка 9, прва година Факултета техничких наука у Новом Саду, одсек графичко инжињерство и дизајн.

Висина стипендије утврђује се у висини неопорезивог износа стипендије у години у којој се врши исплата. Стипендија за текућу школску годину исплаћује се у 10 (десет) месечних рата, односно 5 (пет) за завршну годину студија када редовна настава траје парни број семестара (за месеце јул и август се не исплаћује), почев од 1.10. 2015. године.

Општина Осечина и корисници стипендија, закључиће посебан уговор о стипендирању, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.

Комисија је утврдила да кандидат – Сања Петровић из Осечине, Карађорђева 5, студент треће године Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу не испуњава услов за доделу стипендија наведен у члану 2. Одлуке о стипендирању студената и у конкурсу, а то су академске студије.

Такође, Комисија је утврдила да три кандидата – Сања Малешевић из Плужца, четврта година Електротехничког факултета у Београду (корисник републичке стипендије за изузетно надарене ученике и студенте); Ана Тешић из Лопатња, трећа година Правног Факултета у Београду (корисник републичке стипендије) и Срђан Тешић из Лопатња, друга година Факултета ветеринарске медицине у Београду (корисник републичког кредита) не испуњавају услове прописане у члану одлуком о стипендирању („Корисник општинске стипендије нема право да истовремено користи републичку стипендију или кредит, нити било коју другу стипендију или кредит другог даваоца”).

Комисија је на истој седници одлучила да се досадашњим корисницима настави даља исплата стипендија почев од 1.10. 2015. године до краја студија, односно све док испуњавају прописане услове. То су:

1.Ђорђе Павловић из Осечине, Болничка 14, шеста година Стоматолошког факултета у Београду,

2.Срба Милисављевић из Села Осечине, шеста година Медицинског факултета у Београду,

3. Катарина Крсмановић из Осечине, Карађорђева, прва година мастер студија Филозофског факултета у Новом Саду, одсек компаративна књижевност,

4.Милица Новаковић из Осечине, прва година мастер студија Филозофског факултета у Новом Саду, одсек српски језик,

5.Марија Јанчић из Осечине, Карађорђева, прва година мастер студија Филозофског факултета у Београду, одсек педагогија,

6.Марија Петровић из Осечине, прва година мастер студија Филозофског факултета у Новом Саду,одсек педагогија,

7.Јелена Марковић из Осечине, апсолвент Филолошког факултета у Београду, одсек француски језик,

8.Мирослав Станишић из Осечине, Остењачки пут, друга година мастер студија Машинског факултета у Београду,

9.Данијела Богосављевић из Лопатња, четврта година Медицинског факултета у Београду,

10.Филип Николић из Осечине, Карађорђева 7, четврта година Природно – математичког факултета у Новом саду, одсек биологија и екологија,

11.Светлана Костадиновић из Осечине, Болничка 9, четврта година Електротехничког факултета у Београду,

12.Слађана Муратовић из Коњица, четврта година Медицинског факултета у Новом Саду, одсек фармација,

13.Милица Марковић из Осечине, Вука Караџића 21, четврта година Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину,

14.Никола Новаковић из Села Осечина, четврта година Грађевинског факултета у Суботици, одсек конструкције и материјали,

15.Марина Богдановић из Белотића, четврта година Стоматолошког факултета у Београду,

16.Марина Милошевић из Села Осечина, шеста година Медицинског факултета у Крагујевцу,

17.Ивана Спасојевић из Сирдије, шеста година Медицинског факултета у Београду,

18.Владимир Васић из Пецке, Војводе Мишића 9, четврта продужена година Факултета техничких наука у Новом Саду, студијски програм грађевинарство,

19.Катарина Вилотић из Драгијевице, трећа година Високо – пословне школе струковних студија у Ваљеву,

20.Александар Бајић из Осечине, Вука Караџића 28, трећа година Машинског факултета у Београду,

21.Наташа Перић из Гуњака, трећа година Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

22.Катарина Вилотић из Осечине, Синђелићева 30, трећа година Економског факултета у Крагујевцу,

23.Никола Радосављевић из Лопатња, трећа година Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву,

24.Ђорђе Живановић из Лопатња, трећа година Електротехничког факултета у Београду,

25.Невена Марковић из Лопатња, трећа година Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву,

26.Сања Марковић из Сирдије, трећа година Учитељског факултета у Београду,

27.Биљана Симић из Царине, трећа година Високе здравствене школе струковних студија у Београду,

28.Јелена Лукић из Села Осечина, трећа година Високе технолошке школе струковних студија у Шапцу, студијски програм гастрономија,

29.Давиду Бељићу из Осечине, Карађорђева 65, трећа година Факултета ветеринарске медицине у Београду,

30.Милена Матић из Белотића, трећа година Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву.

Стипендисти су дужни да редовно достављају доказе о упису наредне године студија, као и о завршетку студија.

Scroll To Top