VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Postavljanje i montaža elastične odbojne ograde sa završetcima  u dužini od 85 metara
Postavljanje i montaža elastične odbojne ograde sa završetcima  u dužini od 85 metara

Postavljanje i montaža elastične odbojne ograde sa završetcima  u dužini od 85 metara

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-26/2019
Dana:05.06.2019.
OSEČINA

_________________

________________

  PREDMET:   poziv za dostavljanje ponuda

U vezi sa pozivom za dostavljanje ponuda  u postupku javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje, nabavka: postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini),  a prema specifikaciji radova u prilogu ovog poziva

Rok za dostavljanje ponuda do 13.06.2019. godine do 12 časova a otvaranje istih je 13.06.2019. godine u 12,15 časova.

S poštovanjem,

                                                                    OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

                                                                                           NAČELNIK

                                                                                       Milan Urošević

 

 SPECIFIKACIJA

 

  1. Postavljanje i montaža elastične odbojne ograde sa završetcima  u dužini od 85 metara

ukupna cena bez PDV-a:____________________

ukupna cena sa PDV-om:____________________

 

 

Ponuđač:

___________________

Scroll To Top