ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / СО ОСЕЧИНА: Конкурс за студентске стипендије
СО ОСЕЧИНА: Конкурс за студентске стипендије

СО ОСЕЧИНА: Конкурс за студентске стипендије

На основу члана 2, 9. и 10. Одлуке о стипендирању студената („Општински службени гласник”, бр. 9/2015), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина на седници одржаној дана 05.01.2016. године, одлучила је да распише

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

Конкурс се расписује ради доделе стипендија студентима високошколских установа академских студија првог и другог степена, који пре његовог расписивања имају на територији општине Осечина пријављено пребивалиште најмање годину дана.

Право учешћа на конкурсу имају:

-најбољи свршени ученици средњих школа, носиоци диплома „Вук Караџић”, односно ученици који су од наставничких већа школа које су похађали проглашени за ђаке генерација, а при томе наставе школовање на високошколским установама академских студија, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Република Српска, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена,чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;

-студенти високошколских установа академских студија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, локална самоуправа или Република Српска, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена од друге до шесте године, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,00;

-студенти другог степена студија (мастер) који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних академских студија, без изгубљене године током студија, са просечном оценом на крају основних академских студија најмање 8,00, наставили студије другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Уз пријаву на конкурс учесници су дужни да приложе:

  1. За студенте који су у текућој школској години први пут уписали прву годину академских студија:

-доказ о пребивалишту (фотокопија личне карте – ако је чипована потребно је одштампати помоћу читача електронских личних карти или потврда о пријави пребивалишта),

-доказ да је носилац дипломе „Вук Караџић”, односно да је проглашен за ђака генерације,

-уверење о упису високошколске установе академских студија,

-фотокопију картице текућег рачуна.

2. За студенте који су у текућој школској години уписани први пут на академске студије првог степена од друге до шесте године:

-доказ о пребивалишту (фотокопија личне карте – ако је чипована, потребно је одштампати помоћу читача електронских личних карти или потврда о пријави пребивалишта),

-уверење о први пут уписаној години студија,

-уверење о положеним испитима са просечном оценом,

-фотокопију картице текућег рачуна.

3. За студенте другог степена (мастер) академских студија:

-доказ о пребивалишту (фотокопија личне карте – ако је чипована, потребно је одштампати помоћу читача електронских личних карти или потврда о пријави пребивалишта),

-оверена фотокопија уверења (дипломе) о завршеним основним академским студијама првог степена са просечном оценом,

-уверење о упису академских студија другог степена,

-доказ да није у радном односу,

-фотокопију картице текућег рачуна.

НАПОМЕНА: Стипендисти који су одмах по завршетку основних академских студија на истом факултету уписали као редовни (буџет) студенти академске студије другог степена (мастер), а доказ о томе су доставили, за продужетак стипендије неопходно је да допуне конкурсну документацију, док студенти академских студија другог степена, који нису до сада били корисници општинских стипендија, потребно је да поднесу комплетну конкурсну документацију.

Стипендисти који су доставили уверења о упису наредне године студија, дужни су да доставе фотокопије картица текућег рачуна (ради провере да ли су исти) и фотокопије личних карти (провера пребивалишта).

Образац пријаве на конкурс за доделу студентских стипендија може се преузети на писарници Општинске управе Осечина.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Напред”, односно од дана истицања на огласној табли Скупштине општине Осечина.

Пријаве са конкурсном документацијом подносе се на писарници Општинске управе Осечина или слати на адресу: Комисија за доделу стипендија СО Осечина, ул.Карађорђева бр.78, 14253 Осечина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ближа обавештења могу се добити на тел: 014/451-354 локал 130.

Комисија за доделу стипендија СО Осечина

Scroll To Top