ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја
Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-13/2019
Дана:04.03.2019
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја , доставите понуду према спецификацији из прилога.

Понуде доставити у року од 8 дана по добијању позива односно до 12.03.2019. године до 12,30 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 12.03.2019. године у 13,00 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
  начелник
  Милан Урошевић

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Метод спровођења едукације: преко презентације и комбинованих предавања

Обухваћене категорије: деца предшколског и школског узраста у Предшколским установа Осечина и Пецка, основним школама у Осечини и Пецкој и одељењима у Драгијевици, Гуњацима, Драгодолу и Лопатњу и средње школе у Осечина.

Укупан број термина едукације у току 2019. године : 15 (петнаест) подељених у два полугодишта са распоредом према договору са надлежним представницима Фонда за безбедност саобраћаја и школа општине Осечина.

Категорије учесника у саобраћају обухваћене едукацијом: деца као пешаци и путници у предшколским и почетним разредима школског узраста и деца ко возачи бицикла и мопеда у завршним разредима основних школа и ђацима средње школе

Едукатор: предавац теоријске обуке са важећом лиценцом Агенције за безбедност саобраћаја

Цена по једном реализованом термину едукације:________________________________

Укупна цена реализованих 15 предавања у 2019. години:__________________________

Начин фактурисања и валута уплате:___________________________________________

___________________________________________________________________________

Напомена: у цену извршења едукације укључени су и сви пратећи трошкови као на пр. припреме, превоза, коришћења потребних наставних средстава и накнада за едукатора

Scroll To Top