VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke 71631000 usluge tehničkog nadzora, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

broj 404-44/ 2019 sa ponuđačem Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj 07866097, PIB 101616024

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  2.600.000,00  din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 2.595.000,00 din.bez PDV-a a najniža ponuđena cena 2.595.000,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.09.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 06.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje radova na izgradnji kotlarnice.

Scroll To Top