ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка

Услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  45246000-радови на регулацији река и радови на заштити од поплава,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-31/ 2019 са понуђачем ХГ ”Хидро Група” д.о.о. Булевар Михаила Пупина 10 з/I/ПП8, матични број 20263644, ПИБ   104887158

Процењена вредност јавне набавке износи  460.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 529.999,53 дин.без ПДВ-а односно 2,069% у односу на уговорену вредност   радова и најнижа понуђена цена 479.003,38 дин.без ПДВ-а односно 1,87% у односу на уговорену вредност   радова

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.06.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 08.07.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје радова на регулацији реке Пецка .

 

Scroll To Top