VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke 90742300- usluge praćenja zagađenja bukom, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

broj 404-45/ 2019 sa ponuđačem :  zajednička ponuda: Institut za bezbednost i  sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad, Koste Racina br.19, matični broj 08775265, PIB 102291652, Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd, Nemanjina 6/IV, matični broj 07451342, PIB 100003172 i Institut za ispitivanje  materijala a.d Beograd, Savski venac, Bulevar Vojvode Mišića 43, matični broj 07008139, PIB 100223617

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  416.000,00  din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 416.000,00 din.bez PDV-a a najniža ponuđena cena 416.000,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 25.10.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 31.10.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2019.godine

Scroll To Top